วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2548

น้องๆ ม.6 ที่สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์

*** เข้ามาดูแนวข้อสอบและการเตรียมตัวสอบได้ที่ ***

ดูรายละเอียด http://club.yimsiam.com/tuexamวันอังคาร, ตุลาคม 11, 2548

ค่ายเส้นทาง...สู่หมอศิริราช '48 (รุ่น 7)

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์)

เปิดรับสมัคร 27 สิงหาคม - 4 พฤศจิกายน 2548

ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548
ครั้งที่2 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2548

รายละเอียดการรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ที่ "งานแพทยศาสตรศึกษา "
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช หรือ
2. สมัครโดยการส่งจดหมายลงทะเบียน มาที่ " งานแพทยศาสตรศึกษา"
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
( วงเล็บมุมซองว่า " ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ' 48 รุ่นที่ 7 )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2411-5038 , 0-2419-7000 ต่อ 6442-4
www.si.mahidol.ac.th/smsu