วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2551

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กำหนดการรับสมัคร

  • กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 – วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552
  • กลุ่มที่ 2 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 – วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552
  • กลุ่มที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 – วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552

รายละเอียดสำหรับนักศึกษา

รับตรง ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรก)
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
- ทุนการศึกษา (ถ้ามี)
-ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ระเบียบการปฎิบัติตนในการสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรก)
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
- ทุนการศึกษา (ถ้ามี)
- ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ระเบียบการปฎิบัติตนในการสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


(ระเบียบการ) (ใบสมัครสอบ) ( แบบฟอร์มชำระเงิน)เปิดรับสมัคร GAT - PAT รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น


ดูรายละเอียดการสอบ >> คลิกที่นี่

ทปอ.หนุน สทศ.ขยายจัดสอบ GAT-PAT

ทปอ.หนุน สทศ.ขยายจัดสอบ GAT-PAT
คลอดคู่มือแอดมิชชั่นกลาง-ตรง ห่วงนักเรียนงง ผลิต ข้อมูลเทียบ
เลือกคณะ 53 คะแนนระดับไหนเทียบเข้าคณะ สาขาวิชาใด เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการเลือกอันดับ >>
ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการสอบ B-GAT / B-PAT 25-26 ตุลาคม 2551ดูรายระเอียด ที่นี่ >>> ปฏิทินสอบ