วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10, 2549

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550
โครงการรับนักเรียนโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
คลิกดูรายละเอียด >>> ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันอังคาร, สิงหาคม 08, 2549

สกอ.รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเดือนตุลาคม

สกอ.รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2550
ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-5 ก.ย. 2549 นี้

คลิกดูรายละเอียด >>> ที่นี่ค่ะ

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 03, 2549

กำหนดการสอบ Admission ' 50

ปฏิทินการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบแอดมิชชั่น และ ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2550

วันที่ / รายละเอียด


24-25 กุมภาพันธ์ 2550 / สอบ O-NET
3 – 4 มีนาคม 2550 / สอบ A-NET
31 มีนาคม 2550 / ประกาศผลสอบ A-NET
10 เมษายน 2550 / ประกาศผลสอบ O-NET
14 เมษายน 2550 / ประกาศผลรับตรง
15 – 20 เมษายน 2550 / สมัครแอดมิชชั่นกลาง
17 เมษายน 2550 / ยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าศึกษาระบบสอบตรง
22 เมษายน 2550 / ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระบบสอบตรงให้สกอ.
15 พฤษภาคม 2550 / ประกาศผลสอบแอดมิชชั่นกลาง
20 พฤษภาคม 2550 / สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


ที่มา : ศูนย์ข่าวการศึกษา Eduzones

หลักสูตรเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2550

จำนวนที่นั่งทั้งหมด เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2550

รายละเอียดการสมัคร, ขั้นตอนการสมัคร , ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลักเกณฑ์การสมัคร แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด >>>ที่นี่ค่ะ