วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 16, 2552

การสอบ กสพท.2553


แอดมิชชั่นส์ "53 เริ่มรับสมัคร 11-20 เม.ย.53

ทปอ.เผยปฏิทินแอดมิชชั่นส์ปี"53 เริ่มรับสมัคร11-20 เม.ย.53 ประธานคณะทำงานศึกษาฯคาดปีหน้ามหาวิทยาลัยแห่รับตรงมากขึ้น ทำแอดมิชชั่นส์กลางยอดหด วอนมหาวิทยาลัยใช้คะแนนGAT,PAT เป็นฐานกลาง หวังคงสัดส่วน 50 ต่อ 50
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยถึงการคืบหน้าการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(แอดมิสชั่น) ปีการศึกษา 2553 ว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติแล้วโดยจะมีการประกาศระเบียบการคัดเลือกในวันที่ 7-20 เมษายน 2553 ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
www.cuas.or.th

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครปริญญาตรี ระบบโควตา ปี 2553

>>> มหาวิทยาลัยมหิดล รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553
รายละเอียดการรับสมัคร

รับตรง 53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับ : ปริญญาตรี (ปี1) ภาคการศึกษา 1/2553 รอบที่1
เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึง 23 สิงหาคม 2552