วันศุกร์, ตุลาคม 19, 2550

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET

เฉพาะโครงการดังต่อไปนี้
1.โครงการจุฬา-ชนบท
2.โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
3.โครงการรับเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่คะ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบตรง-โควต้า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรอินเตอร์ มีหลายโครงการทั้งแบบโควต้า 10 จังหวัดและสอบตรงทั่วประเทศ รวมทั้งผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเช่นโอลิมปิค สอวน ค่าย 2 ขึ้นไป และผู้ที่จบป.ตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถสมัครเข้าศึกษาโดยได้รับยกเว้นหน่วยกิตตามที่ได้เรียนมา สมัครตั้งแต่วันที่ 15ต.ค -30 พ.ย รายละเอียดติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th/thai

สทศ.ปฏิทินการทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2550


วันจันทร์, ตุลาคม 15, 2550