วันอังคาร, พฤศจิกายน 20, 2550

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครโควต้า


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครโควต้าตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม ดูรายละเอียดได้ที่

www.kmitl.ac.th/biotcp

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดค่าย "EG Camp" ในช่วงเดือนธันวาคม 2550

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะจัดค่าย "EG Camp" ในช่วงเดือนธันวาคม 2550


จึงขอชวน น้องๆ ม.4-5 ที่สนใน คอยติดตาม...

โดยทางคณะ จะจัดส่งใบสมัคร ไปตามโรงเรียน
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
http://www.swu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขอเชิญชวนนักเรียนช่วงชั้นที่2,3และ4 เข้าร่วมการแข่งขันอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี วันที่ 19 มกราคม 2551
สำหรับรายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าชมได้ที่
http://www.qc.ac.th/ (หมดเขตสมัครวันที่19 ธันวาคม 2550)

วันศุกร์, พฤศจิกายน 16, 2550

+++ เปิดโรงเรียนใหม่ +++

เปิดโรงเรียนใหม่ "โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี "
เตรียมพร้อมรับนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2551
โดยจะตั้งโรงเรียนขึ้นที่เขต บางขุนเทียน เพื่อรองรับนักเรียน
ที่จะสอบเข้า ชั้นม.1

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 08, 2550

Open House คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษจิกายน 50
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุข

ร่วมกันจัดงาน เปิดประตู TU HEALTH ขึ้น บริเวณตึกคณะแพทย์ และตึกปิยชาติ ในงานจะประกอบไปด้วย แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการแนะนำคณะ เปิดให้ชมระบบการเรียนการสอนของแต่ละคณะ รวมทั้งเปิดห้อง lab ดูการปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา

เริ่มเปิดลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
งานของทุกคณะจะเริ่มเวลา 09.30 - 16.00 น.

Open House

คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
วันที่ 13 - 15 พ.ย. 50