วันพุธ, มีนาคม 28, 2550

ประกาศผลคะแนนทดสอบ A-NET


ตรวจสอบคะแนน Click

สถิติคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง A-NET (มีนาคม 2550 ) Click

วันอังคาร, มีนาคม 27, 2550

คณะการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตร

โครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
(ภาคพิเศษ)ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2550
รับโควต้าจำนวน 30 คน จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 9 เม.ย-15 พ.ค 2550
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sbc.ku.ac.th/

รับสมัครตรง IT ลาดกระบัง ด่วน!!! ถึง 4 เมษานี้เท่านั้น

*** Open House คณะทันตะ จุฬาฯ ***

สำหรับน้องๆม.ปลายที่สนใจศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์
ช่วงวันที่ 21, 22 พฤษภาคม 2550 นี้

...ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
จะมีงานแนะแนวการศึกษา ข้อมูลเรื่องการรับสมัคร
การสอบเข้า ลักษณะหลักสูตร
รวมไปถึงการดูงาน lab และ clinic ของคณะด้วยนะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.openhouse-cudent.cjb.net/

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 15, 2550

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ประเภท
พื้นที่บริการ <240คน>
สอบคัดเลือกทั่วประเทศ <192คน>
สอบคัดเลือกทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี <24คน>
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ <24คน>
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ระเบียบการชุดละ 100 บาท

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนทั่วไป
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
ระเบียบการชุดละ 100 บาทรับสมัครวันที่ 16-20 มีนาคม
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลป์ คำนวน
ศิลป์ ฝรั่งเศษ
ศิลป์ จีน
ศิลป์ ญี่ปุ่น
ศิลป์ อังกฤษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี86 หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 02-9852433 www.tsn.ac.th

โรงเรียนสายปัญญาเปิดรับสมัครเข้า ม.1
ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2550

- รับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2550
- สอบวันที่ 24 มีนาคม 2550

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 08, 2550

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบตรง

ภาควิชาวิจิรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครสอบตรงขายใบสมัคร ถึงวันที่ 30 มีนาคม
รับสมัคร 28-30 มีนาคมนี้
ซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานภาควิชาวิจิตรศิลป์
เวลา 8.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/admission_50/vigit_admis_50.html