วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 24, 2550

ขอเชิญร่วมชมงาน " นิทรรศการ Open House คณะวิทยาศาสตร์ มจธ."

ดูรายละเอียด ที่นี่ http://science.kmutt.ac.th/

" สัปดาห์เภสัชวิชาการ " และ Pharmacy camp คณะเภสัช ศิลปากร 20-24 มิ.ย.นี้

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชวิชาการ" ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไป

และสำหรับน้องๆที่สนใจอยากรู้จักกับวิชาชีพเภสัชกรรม ก็ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วม "กิจกรรมค่ายหมอยาครั้งที่ 5 (Pharmacy camp)" ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2550 และในค่ายน้องๆจะได้พบกิจกรรมสนุกๆมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและdownloadใบสมัครได้ที่ www.pharm.su.ac.th หรือติดต่อมายังสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-255800 โทรสาร 034-255801 Email:warunee@email.pharm.su.ac.th (ระบุหน้าซองว่าสมัครโครงการค่ายหมอยาครั้งที่ 5) หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2550

รายละเอียดการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง (รอบที่ 2 ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการรับนักศึกษาเพิ่มเติม

1. ประกาศรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 – วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550

สมัครด้วยตัวเอง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550

(ที่ส่วนคัดเลือกนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีชั้น 1)

สมัครทาง INTERNET วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 – วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550

โดยให้นักเรียนนำเอกสารหลักฐานการศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

• สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร/ ยื่นใบสมัครได้ที่ website ส่วนคัดเลือกนักศึกษา
www.kmutt.ac.th/admission

• ผู้สมัครแล้วมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน ณ ภาควิชาที่สมัคร

3. การสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 – 15.30 น.

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 น. ทาง website

www.engr.kmutt.ac.th หรือ www.kmutt.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

1. คะแนน GPAX ม.4 – ม. 5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. คะแนน GPAX กลุ่มสาระวิชา

- กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยในกลุ่ม สาระไม่ต่ำกว่า 2.75

- กลุ่มสาระวิชา ภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50

วันเสาร์, พฤษภาคม 12, 2550

+++ ประกาศผล Admissions วันนี้ +++

ประกาศผล Admissions
พร้อมกันทุกเว็บไซด์ อย่างเป็นทางการ
วันนี้ 12/05/2550 เวลา 16.00น.
รายชื่อสื่อมวลชนที่ร่วมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2550

มธ.รับสอบตรง ป.ตรี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี

ดูรายละเอียด Click ที่นี่ค่ะ

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันอานันทมหิดลประจำปี 2550

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันอานันทมหิดลประจำปี 2550
ในวันที่ 2 มิถุนายนณ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในงานจะมีกิจกรรม
1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัคร 1-21 พฤษภาคม 2550 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน(ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ เวลา 13.00-15.00น.)
2. เข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "เมื่อลูกหรือคุณอยากเป็นหมอ" โดยมี นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเสวนาเวลา 8.00-12.00น. สนใจติดต่อขอลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-755-6278, 083-755-7531 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ )
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://smcu.md.chula.ac.th/anan2007หรือโทร 083-497-4779

วันเสาร์, พฤษภาคม 05, 2550

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (วิธีรับตรง)
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 12 พ.ค. 50
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ภาคบัณฑิต
รับสมัคร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2550
สอบสัมภาษณ์ กันยายน 2550
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-203181

"ค่ายแรกพบ" จัดในวันที่ 20-21 พ.ค. 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

"ค่ายแรกพบ" จัดในวันที่ 20-21 พ.ค. 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
รายงานตัวเข้าค่ายเวลา 09.00-12.00น
-สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1.รูปถ่ายขนาด1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ
2.เสื้อสีขาว
3.ของใช้ส่วนตัวและยาประจำตัว
และ"ค่ายแรกพบ สนภท." จัดในวันที่22 พ.ค. 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
พี่เปิ้ล 087-9420621
พี่ใหม่ 086-9505447
พี่เบิร์ด 081-1741476
**สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ทุกโครงการ)**

สทศ.ร่วมกับสมาคม ACM และ IEEE

สทศ. ร่วมกับสมาคม ACM และ IEEE
จัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2550
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/
โทรศํพท์สอบถาม 02-219-2992-5