วันเสาร์, พฤษภาคม 05, 2550

สทศ.ร่วมกับสมาคม ACM และ IEEE

สทศ. ร่วมกับสมาคม ACM และ IEEE
จัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2550
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/
โทรศํพท์สอบถาม 02-219-2992-5

ไม่มีความคิดเห็น: