วันศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2548

วิธีการสมัครสอบ O-NET

สำหรับน้องๆ ที่กำลังสมัครสอบ O-NET แต่ไม่รู้ว่าจะสมัครสอบอย่างไร
ลองอ่านขั้นตอน ดังนี้นะค่ะ

คลิกที่หัวข้อ

ข้อมูลโรงเรียน

ใบสมัครสอบ
(สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548)

ใบสมัครสอบ
(สำหรับนักเรียน ม.6 ที่สังกัดสถานศึกษาอื่น ไม่ต้องชำระค่าสมัคร)

ค้นหาใบสมัคร

สร้างใบสมัครใหม่

เมื่อเข้าใจขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว น้องๆก็ทำการสมัครสอบได้เลย
สมัครสอบ O-NET

ไม่มีความคิดเห็น: