วันพฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2554

คณะเกษตรศาสตร์ ม. ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปี54

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและ
นักเรียนทุนขององค์การบริหารท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2554


ไม่มีความคิดเห็น: