วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14, 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับโครงการพิเศษ ปี56

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 เปิดรับโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556


ไม่มีความคิดเห็น: